Familievejledning

Familievejledning når behovet opstår

Familievejledning giver mulighed for at hjælpe familier med særlige vanskeligheder eller udfordringer. En hurtig og effektiv indsats med fleksibel vejledning kan være løsningen for familier, hvor kommunen stiller spørgsmålstegn ved familiens situation, forældrenes kompetencer eller børnenes trivsel.

Små&STORE varetager ofte §11.3 opgaver, §52 og 54 opgaver som ekstern leverandør.

Med fleksibel vejledning menes der, at vi er der, når der er behov for det. Vi tilbyder ikke kun familievejledning i den traditionelle forstand, men i lige så høj grad også støtte og aflastning til både børn og forældre. Vi tilrettelægger vejledningen ud fra den enkelte families behov og ønsker.

Vi arbejder ud fra idéen om, at mindst mulig indgriben i familien er bedst for alle parter. Ved hjælp af den løsningsfokuserede metode forsøger vi i stedet at skabe en kobling mellem handling og det, der sker i en given situation. At familien får øje på egne ressourcer og kompetencer, og at disse forstørres i familievejledningen. Hvis jeg reagerer sådan, hvad sker der så? Hvordan adskiller det sig fra forrige gang, vi stod i denne situation? Hvad er løsningen så? En velfungerende familie starter med hvert enkelt medlem.

 

Til sagsbehandlere og ved familiesager gennem det offentlige

Vi indgår i et tæt samarbejde med kommunerne og det offentlige i familiesager. Vi kan fungere som mellemled og kan ofte ’bløde op’ for relationen mellem familien og det offentlige. Vi samarbejder tæt med den enkelte families netværk og sikrer et indblik i familiens aktuelle situation. Med et forløb hos Små&STORE får sagsbehandlere løbende skriftlig kommunikation, som kan bruges direkte i en eventuel børnefaglig undersøgelse (§50 Serviceloven).

 

 

 

Kontakt os på tlf. 2122 0812 eller via mail nete@smaaogstore.dk og hør mere om, hvordan vi bedst kan hjælpe jer videre.

 

 TILBAGE

KONTAKT

Nete Guldbrandsen

Master solutions Focused practitioner / Hesteguidet terapeut

Email: nete@smaaogstore.dk
Mobil: 2122 0812

TILMELD NYHEDSBREV

* skal udfyldes

SAMARBEJDSPARTNERE

Københavns Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Gentofte StudenterKursus

Solutionsurfers

Køge Kommune