små & STORE

- fokus og forandring

Profil

små & STORE

er en social konsulentvirksomhed som arbejder med fleksible løsninger.
Vi tilbyder støtte, vejledning og rådgivning alle ugens 7 dage morgen middag og aften. Vi rykker ud når der er behov.

Vores metode bygger på:
• Den løsningsfokuserede tilgang (Kim Insoo Berg, Steven de Shazer)
• Signs of safety (Andrew Turnell)
• Børn Kan (Ben Furman)

Vi arbejder med det som virker i familien og bruger egne ressourcer til videre udvikling. Metoden er effektiv og giver ofte hurtige resultater.

BØRN, UNGE OG VOKSNE
små & STORE gør det muligt at føle sig tryg og udvikle sig.

For at udvikle sig kan det være godt:
• at få hjælp til at åbne sig op
• at få en at støtte sig til
• at blive vejledt i hvordan man holder fast i de gode forhold i livet
• at holde fokus på forandring
• små & STORE er der når det gængse ikke virker.

Vi er fleksible og kommer ud i hjemmet hvor det hele sker.

Vi tilbyder

Heste-Guidet Terapi

Løsningsfokuseret tilgang og heste

Når livet er svært er det til tider dejligt med lidt hjælp til at se på sig selv.

Hesten har en meget blød energi og er det mest fantastiske spejl.
Når man arbejder med heste fra jorden giver de en et perfekt billede på en selv.

Familievejledning

En fleksibel vejledning – vi er der, når andet ikke fungerer

Familievejledning giver kommunen mulighed for at hjælpe familier med særlige vanskeligheder.

Vi støtter familien for at undgå en evt. anbringelse i døgninstitution, opholdssted eller plejefamilie.

Samtaler Børn

Med fokus på forandring kan vi alle udvikle os

små & STORE bruger den løsningsfokuserede metode der stiller skarpt på egne ressourcer.

Vi kan mere end vi tror: Samtalerne styrker indsigten i at man selv kan gøre en forskel og ændre adfærd.

Terapi Samtaler

når man har ondt i livet

vi tilbyder løsnings fokuserede samtaler ind i problematikker som depression, angst, traumer og stress.

små & STORE bruger den løsningsfokuserede metode der stiller skarpt på egne ressourcer.

Sårbare Unge

Hvordan er det at blive voksen - støtte og vejledning

Som kontaktperson for unge sårbare kan små & STORE støtte og vejlede med fokus på små og store forandringer.

Vores Team

Nete
Guldbrandsen

Løsningsfokuseret terapeut / heste-guidet terapeut
nete@smaaogstore.dk
Mob. 2122 0812

Mange års pædagogisk erfaring med mennesker og deres familier: sårbare, flygtninge, resursestærke, udviklingshæmmede, handicappede og almindelige rødder.

Nicolas
Specht

Uddannet psykolog (cand. psych) fra Kbh.'s Uni.
nicolas@smaaogstore.dk
Mob. 4122 0812

Jeg tilbyder psykologsamtaler til problematikker som depression, angst, traumer og stress. Derudover varetager jeg forløb med familier, som ønsker rådgivning og hjælp til at få en bedre hverdag.

Janne
Trebbien

Solution Focus Pure / Marte Meo terapeut
janne@smaaogstore.dk
Mob. 5122 0812

Mange års erfaring indenfor det socialpædagogiske felt fra dag- og døgninstitution. De seneste 10 år som landsdækkende pædagogisk konsulent indenfor specialområdet under VISO.

Samarbejdspartnere

Københavns
Kommune

Høje-Taastrup
Kommune

Gentofte
StudenterKursus

Referencer

"Jeg vil gerne sige dig en stor tak for dit yderste kompetente arbejde.

Du har formået at skabe virkelige markante positive stærke resultater hos mig.

Som far til Mille føler jeg mig klædt på fremover.

Din indsats har skabt store positive resultater hos mig som afspejler sig i en langt mere selvstændig og markant gladere og mere positiv stærk Mille.

Du har formået at skabe bro mellem Milles mor og jeg.

I dag efter mødet gennemførte vi en særdeles behagelig og konstruktiv samtale hvor vi fik snakket om forløbet og en vej til et muligt bedre samarbejde fremover.

Det er ganske enkelt et mirakel.

Det vidner om at du har formået at skabe bro i en ellers totalt sammenbrændt relation og det er altså et mirakel og af største værdi for Mille.

Tak fordi du er i branchen."

En far siger!

"Mine samtaler med Nete i forbindelse med hjælp til min 9-årig datter har været ubeskrivelig berigende.

De har inspireret mig og Netes metoder er håndgribelige og brugbare og de virker!

Jeg er blevet en bedre mor og min datter en meget gladere pige.

Tusind tak, Nete."

Susanne Højby Joensen, mor

På Gentofte Studenterkursus har vi igennem flere år haft glæde af at have Nete Guldbrandsen tilknyttet som coach. Vi har mange gange set, at det netop er samtalerne med Nete, der har gjort det muligt for de sårbare unge at komme igennem gymnasiet.

Vi har flere gange benyttet Nete i klasser, som har trivedes dårligt, og de motivationsforløb, hun har kørt, har gjort en stor forskel. Også konfliktmægling mellem elever har vi haft stor glæde af.

Jeg sætter meget pris på det gode og professionelle samarbejde med Nete og på det kæmpe arbejde hun gør for vores elever.

Lise Houkjær,
Rektor på Gentofte Studenterkursus.

Lise Houkjær, rektor

Priser og Rammer

  • Priser beregnes efter opgavens omfang
  • Ring for en uforpligtende samtale
  • Ring eller send en mail for mere info
  • Vi dækker alle døgnets timer
  • Hver 6. uge (eller efter behov) vil socialrådgiveren modtage beskrivelse af samvær
  • Kørsel beregnes efter statens takst

Find Vej

  • små & STORE arbejder ud fra følgende to adresser på Sjælland.

Høje Tåstrup

Kontor i Høje Tåstrup.
3 min. gang fra Høje Tåstrup Station.

Her arbejder vi med samtaler for familier og mennesker små som STORE.

Næstved

Kildegården ligger 10 km nord for Næstved.
Her arbejder vi med samtaler for familier og mennesker små som STORE.
Her afholder vi også vores heste-guidet terapi, samt undervisning for forældre til børn med diagnoser.

Kontakt Os

Nete Guldbrandsen

Løsningsfokuseret terapeut / heste-guidet terapeut
nete@smaaogstore.dk
Mob. 2122 0812

Nicolas Specht

Uddannet psykolog (cand. psych) fra Kbh.'s Uni.
nicolas@smaaogstore.dk
Mob. 4122 0812

Janne Trebbien

Solution Focus Pure / Marte Meo terapeut
janne@smaaogstore.dk
Mob. 5122 0812

© Copyright 2018 små & STORE - All Rights Reserved