små & STORE
- fokus og forandring

Hesteguidet terapi

Hesteguidet terapi er en terapiform, hvor man anvender hesten som tredje part i en samtale. Terapi med heste kan mindske bekymringer, tankemylder, stress og angst. Med hesteguidet terapi styrker man bl.a. sociale kompetencer, kropslig bevidsthed, og tilstedeværelse i nuet. At anvende hesten kan medvirke til at skabe ro, trivsel og balance i den enkeltes liv. Hestens opmærksomme og årvågne natur samt dens evne til at ’spejle’ menneskers kropssprog, kan styrke sammenhæng mellem klientens tanker og kropsfølelse og give erfaringer som klienten kan tage med sig ud i hverdagen. Man behøver ingen forkundskaber til heste for at deltage i et sådan forløb.

Læs mere

Supervision

Vi tilbyder supervision til offentlige og private institutioner samt virksomheder. Supervision gør det muligt at udvikle sig som faggruppe, bliver klogere på egen praksis, udvikle et godt arbejdsmiljø og en høj faglighed, samt sætte det fagprofessionelle i højsædet. Supervisionen sætter perspektiv på jeres personlige og professionelle udvikling, samt styrker den daglige kommunikation og opgaveløsning.

Vi tilpasser supervisionen til den enkelte arbejdsplads og tager altid udgangspunkt i medarbejdernes og ledelsens konkrete ønsker.

Læs mere

Teamcoaching til organisationer

Små&STORE arbejder ud fra den løsningsfokuserede metode, hvilket vil sige, at vi grundlæggende mener, at I er eksperterne og vi er linket til at sætte processen i gang. Vi ønsker at skabe bevidsthed og tydelighed, så den enkelte og organisationen kan tage ansvar for egen udvikling.

Hvad er jeres mål? Hvor vil I hen? Og hvordan? Ud fra en grundtanke om, at I som virksomhed selv er i besiddelse af de stærkeste ressourcer, er vores opgave som facilitator at sætte ”spot” på vejen til jeres stærkeste link, således at I kan sætte retningen og nå jeres mål.

Små&STORE sætter fokus på processen således, at I selv kan gentage succesen i jeres virksomhed.

 

Læs mere

Familievejledning

Med et familievejledningsforløb arbejdes der med den enkelte familie og deres specifikke adfærdsmønstre og vaner. Vi støtter i at udvikle familiens egne ressourcer og kompetencer, således at forældrene får konkrete redskaber til at håndtere udfordrende situationer og udvikle sig som forældre. Her er der ingen løftede pegefingre eller strikse regler om, hvordan tingene bør gøres – sammen finder vi den rette vej for den enkelte familie, så der skabes et godt miljø for både børn og voksne.

Læs mere

Terapisamtaler

Har du stress eller oplever du voldsomme livsudfordringer på job eller i privatlivet? Hos små&STORE hjælper vi dig til klarhed, styrker din selvindsigt samt bidrager til udvikling af dine kompetencer og egne ressourcer.

Med ”spot” på det, du allerede kan og gør, coacher vi dig i retningen af dit ”bedste håb”. Dette er vigtige redskaber for at ændre indgroede tanke- og adfærdsmønstre. Vi tilbyder terapisamtaler for voksne – både individuelt og som parterapi.

Læs mere

Terapisamtaler for børn

At sætte ord på følelser er en udfordring – for børn som mistrives! Derfor er terapisamtaler hos Små&STORE et godt valg. Vi er specialiseret i samtaler med børn. I samtalen inddrager vi kroppen og leg, og giver herigennem mulighed for at skabe forandring og indsigt hos barnet.

Små&STORE tilbyder terapisamtaler til børn med omsorgssvigt, traumer, angst, skoleværing og diagnoser. Vores terapisamtaler for børn er i hjemmelige og trygge rammer, således at de støttes i at åbne op omkring det, der er svært. Med de rette metoder og redskaber styrkes børnenes indsigt i sig selv, deres ressourcer og muligheder.

Læs mere

SAMARBEJDSPARTNERE

Københavns Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Gentofte StudenterKursus

Solutionsurfers

Køge Kommune