Terapisamtaler for børn

Terapi i børnehøjde

Hos Små&STORE er terapi en leg i trygge rammer – inde som ude, i hjemmet eller på Kildegården. Blandt dyr skaber vi et forum, hvor barnet kan understøttes i at se egne ressourcer og arbejde med den givne situation. Vi tilpasser samtalen efter det enkelte barns alder og behov. Vi lægger stor vægt på fleksibilitet.

Hvordan kan barnet arbejde med mistrivsel eller utryghed? Kan de lære at tackle det? Barnet styrkes i at udvikle ressourcer, få indsigt i sig selv og se nye muligheder.

 

Med den løsningsfokuserede metode får barnet de rette redskaber

Børn er løsningsfokuserede og handlingsorienterede. Selv ved den mindste konflikt, forsøger børn at genoprette harmonien. Hos Små&STORE anvender vi den løsningsfokuserede metode, idet metoden er pragmatisk snarere end teoretisk og giver barnet nogle konkrete måder, hvorpå de kan ændre deres adfærd eller udfaldet af en situation.

 

Børn med udfordringer

Hos børn med diagnoser, særlige vanskeligheder eller hårde vilkår derhjemme ser man ofte, at barnets trivselsbehov ikke opfyldes. Det kan fx være et manglende trygt omsorgsmiljø derhjemme eller et læringsmiljø i skolen, der ikke tager højde for barnets udfordringer. Når et barn har længevarende udfordringer, skyldes det ikke, at de ikke vil ændre adfærd. Ofte bunder problemet i, at barnet mangler de rette færdigheder til at ændre adfærd. Ved at se problemer som manglende færdigheder og kigge på hvilke færdigheder, barnet skal udstyres med for at komme ud af problemet, har Små &STORE fokus på at styrke barnets egne ressoucer og personlige udvikling – også kendt som ’’Børn kan’’-metoden. Med fokus kan vi skabe forandring.

Børns trivsel bliver formet i samspillet mellem tre hovedområder: Barnets udvikling, forældrenes kompetencer samt barnets familie og netværk – også kaldet SOS- modellen.

 

Kontakt os på tlf. 2122 0812 eller via mail nete@smaaogstore.dk og hør mere om, hvad vi kan tilbyde.TILBAGE

KONTAKT

Nete Guldbrandsen

Master solutions Focused practitioner / Hesteguidet terapeut

Email: nete@smaaogstore.dk
Mobil: 2122 0812

TILMELD NYHEDSBREV

* skal udfyldes

SAMARBEJDSPARTNERE

Københavns Kommune

Høje-Taastrup Kommune

Gentofte StudenterKursus

Solutionsurfers

Køge Kommune